اموزش  php جلسه سوم - اشنايي با متغير ها

اموزش php جلسه سوم - اشنايي با متغير ها

آشنایی با Variables یا متغیر ها :
در هر زبان برنامه نویسی متغیر ها برای ذخیره موقت داده ها و استفاده مجدد از آنها کاربرد دارند . متغیر هارا به عنوان ظروف برای ذخیره موقت غذا تا زمان خورده شدن در نظر بگیرید .
در زبان PHP متغیر ها با دالرساین ( $ ) تعریف میشوند .
<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?> 

  1. چند نکته بسیار مهم :

  1. نیازی به تعریف نوع و جنس متغیر ها نیست ( String , Integer , ... ) .
  2.  در صورتی که میخواهید یک رشته متنی ( String ) در متغیر قرار دهید باید quote یا همان نقل قول را فراموش نکنید .
  3.  در مورد اعداد ( اعشاری - حسابی و ... ) نیازی به قرار دادن quote نیست .
  4.  یک متغیر با علامت $ شروع می شود و به دنبال آن نام متغیر است .
  5.  نام متغیر باید با یک حرف یا کاراکتر زیرین ـ کوچک ) شروع شود .
  6.  یک نام متغیر نمیتواند با عدد شروع شود .
  7.  یک نام متغیر می تواند تنها شامل کاراکترهای عددی و عالمت (A-z، 0-9 و _) باشد .
  8.  نام متغیر حساس به حروف بزرگ و کوچک است ($ age و $ AGE دو متغیر متفاوت هستند) .

یک تجربه :

سعی کنید همیشه  از ( " ) به جای ( ' ) استفاده کنید . چرا که راحت تر میتواند متغیر ها و رشته های ثابت را باهم ترکیب کنید . به عنوان مثال هردو قطعه کد زیر کاری یکسان انجام میدهند اما نگارش قطعه کد اول بسیار تمیز تر و راحت تر از دومی میباشد . البته دلایل دیگری مستند به این تجربه میباشد که در محدوده این جلسه نمیگنجد .
<?php
$name = "Ghorbanzadeh";
echo "hello $ghorbanzadeh !";
?>
<?php
$name = "Ghorbanzadeh";
echo'hello' . $name . ' !';
?>

خروجي  قطعه کد بالا :( جهت اطلاع ) چرخه حیاط یا طول عمر متغیر ها Life Cycle

زمانی که یک تابع یا کلاس یا فایل php اجرا شده و اتمام گردد تمام متغیر های تعریف شده در داخل آن از بین خواهد رفت . انجام این کار برای مدیریت منابع سخت افزاری ضروری میباشد که خود PHP آنرا انجام میدهد .
اما برای جلوگیری از حذف متغیر ها بعد از اتمام توابع میتوان از کلیمه کلیدی static استفاده کرد . به عنوان مثال :
 <?php
function myFunc() {
    static $x = 0;
    echo $x;
    $x++;
}
myFunc();
myFunc();
myFunc();
?> 
خروجی دستور فوق بدین صورت خواهد بود : 012

( جهت اطلاع ) محدوده متغیر ها - محلی و سراسری : 
متغیر ها در تمام زبان ها دارای محدوده استفاده هستند . به عنوان مثال متغیری که در داخل تابع تعریف شده باشد تنها در داخل همان تابع قابل استفاده است و متغیری که بیرون تابع تعریف شود بیرون از آن .

در مثال زیر خطایی مبنی بر تعریف نشدن متغیر X دریافت خواهیم کرد . این خطا به دلیل عدم پوشش تابع myFunc در محدوده خود میباشد .

<?php
$x = 7; // global
function myFunc() {
    echo "<p>Variable x : $x</p>";
}
myFunc();
?>
( جهت اطلاع ) آشنایی با آرایه رزرو شده GLOBALS : 
زبان php تمام متغیر های سراسری را داخل آرایه ای رزرو شده به نام GLOBALS ذخیره میکند .
<?php
$x = 5;
$y = 10;
function test() {
    $GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}
test();
echo $y; // OUTPUT 15
?> 
حال دانستیم که برای دسترسی به متغیر های سراسری میتوانیم از آرایه GLOBALS استفاده کنیم . اما راهکار ساده تری هم وجود دارد و آن کلمه کلیدی global میباشد :
<?php
$x = 7; // global
function myFunc() {
    echo "<p>Variable x : $x</p>";
}
myFunc();
?>

خروجي قطعه کد بالا :


با ما همراه باشيد.

سوالات کاربران

سوال یا دیدگاهتان را مطرح کنید :


بازگشت به بالا