پدرام فلکی

برنامه نویس
1سال سئو کار میکنم و به مورور زمان علاقه به برنامه نویسی پیدا کردم که 5 ماه اخیر کد میزنم و در اخر هر هفته علاقه یا یاد گرفته هام رو می نویسم ممنون میشم یه سری بزنین.